AXV/AWA − 0,6/1 kV & AXV/SWA − 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC

Danh mục:
Baidu
map